Swami

rsz_11355871_906434736065496_887925715_n
“The Swami” at Life Alive

Swami (noun)– a Hindu priest or religious teacher, ex: Swami Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda

Continue reading “Swami”

Advertisements